Newsroom

Lider ERM dla Pana Pawła Zanina

W siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia nagrody Lider ERM Panu Pawłowi Zaninowi (Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji).

Pan Paweł Zanin otrzymuje wyróżnienie w postaci tytułu Lidera ERM za wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i stały rozwój tego obszaru ze szczególnym uwzględnieniem Analizy Ryzyka.

Nagrodę w postaci statuetki i dyplomu Marcin Zastawa  – członek zarządu PBSG przekazał na ręce Pana Pawła oraz zespołu zaangażowanego w proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Galeria z wręczenia nagrody

IMG_7228-1
IMG_7234-1
IMG_7246-1
IMG_7261-1
IMG_7217-1
IMG_7218
IMG_7271
IMG_7302
IMG_7008-1

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Od 1993 r. zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA