Nagroda Lider ERM
Łukasz Turzyński

Łukasz Turzyński

DOŚWIADCZENIE

W latach 2007 – 2021 pracownik różnych organizacji w branży lotniczej. Od roku 2011 związany bezpośrednio z obszarem zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, wdrażaniem lotniczych standardów międzynarodowych oraz systemów zarządzania. 

Na kryzys pandemiczny zareagował zmianą zawodową pozostając jednak w tematyce zarządzania ryzykiem, tym razem w sektorze energetycznym. W Polskiej Spółce Gazownictwa pełni aktualnie funkcję Risk Managera w Departamencie Strategii. Jako Kierownik Zadania Strategicznego pn. Wdrożenie w PSG Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, przy współpracy PBSG, koordynuje wprowadzanie standardu ISO 22301.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem - Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA