Nagroda Lider ERM
Dariusz Orman

Dariusz Orman

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 20-letnie jako kadra zarządzająca wyższego szczebla, w tym również zasiadając w Radach Nadzorczych czy Zarządzie. Od początku swojej kariery zawodowej związany głównie z zarządzaniem przedsiębiorstwem, finansami i controllingiem. Współautor publikacji naukowych z zakresu controlingu.

Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrażanie strategii, restrukturyzacje, tworzenie nowych spółek i pozyskanie partnerstwa strategicznego, poprawę efektywności biznesu czy też optymalizację procesów. Wysoko ceni etykę biznesową oraz zasady fair play.

Zdobyta praktyka w różnych branżach, w organizacjach o zróżnicowanej strukturze właścicielskiej oraz na wszystkich szczeblach kariery zawodowej przełożyła się na szerokie spektrum posiadanych umiejętności i gotowość do podejmowania nowych ambitnych wyzwań.

Od 2016 pełni funkcję Dyrektora Pionu Finansowego oraz Prokurenta w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. zarządzającym największym regionalnym portem lotniczym w Polsce, w którym m.in. z jego inicjatywy wdrożony został nagrodzony system ERM.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem - Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA