Nagroda Lider ERM
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Zatrudnienie
Zatrudnienie

11 tys. pracowników

Branża
Branża

Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu

PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 170-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest jednym z największych w Europie operatorów systemu dystrybucyjnego gazu.

Polska Spółka Gazownictwa jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

Do zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Wręczenie nagrody

IMG_8819
IMG_8815
IMG_2871
IMG_2842
IMG_2862
IMG_2858
IMG_8795

Najlepsi z najlepszych

Poznaj pozostałe organizacje, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzykiem i otrzymały zaszczytny tytuł Lidera ERM. Celem nagrody jest promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem. Oto one:

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA