Newsroom

Wywiad z Liderem ERM - Monika Bieszk (Dot2Dot)

Zapraszamy na fascynujący wywiad z Moniką Bieszk, dyrektorką ds. Personalnych i Zrównoważonego Rozwoju w firmie DOT2DOT. Pani Monika otrzymała prestiżowy tytuł Lidera ERM za zastosowanie zaawansowanego modelu zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym i strategicznym w organizacji.

Pani Monika wyraziła zgodę na udzielenie nam unikalnego wywiadu, w którym opowiedziała o sukcesie wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w DOT2DOT. Podzieliła się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami, jakie napotkali, oraz rozważanymi korzyściami, które towarzyszyły temu procesowi. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Czy mogłaby Pani w kilku słowach powiedzieć, jak organizacja dojrzewała pod kątem zarządzania ryzykiem w ostatnich latach?

Firma DOT2DOT  w ostatnich latach przechodziła bardzo duże zmiany w biznesowym i organizacyjnym aspekcie. Związane to było z przekształceniem trzech dotychczas niezależnych firm, zlokalizowanych w trzech miejscach w Polsce w jedną – w Spółkę DOT2DOT SA.

Dla pracowników był to czas wytężonej pracy, zmiany myślenia o biznesie i procesach, w tym również zmiany podejścia do kwestii zarządzania ryzykiem. Aspekt analizy ryzyka był wpisany w strategię biznesową i zrównoważonego rozwoju DOT2DOT i komunikowany wcześniej jako element niezbędny do pełnego i dojrzałego zarządzania Spółką. Przygotowywaliśmy pracowników do tego procesu.

Czym Pani zdaniem powinien się charakteryzować system zarządzania ryzykiem od strony praktycznej, aby spełniał wymagania organizacji?

System zarządzania ryzykiem wg podejścia, które zastosowaliśmy, obejmuje wiele obszarów z tego zakresu. Jest to powiązane również z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju wraz z elementami ESG (Environmental, Social, Governance).

Wdrożenie elementów zarządzania ryzykiem zaczęliśmy od stworzenia Planu Ciągłości Działania (Business Continuity Plan), następnie oceniliśmy ryzyko w kwestiach związanych z RODO i przeszliśmy do oceny ryzyka związanego z oceną naruszeń i korupcji. Na początku tego roku oceniliśmy ryzyko biznesowe. Posiadamy też w firmie wiele certyfikatów z zakresu zarządzania jakością, gdzie dokonujemy oceny ryzyka. Obecnie wszystko o czym wspomniałam to naczynia powiązane, oceniane wg spójnych zasad i wg opracowanych w tym celu regulaminów.

Najważniejszą kwestią z perspektywy firmy i pracowników jest rzetelność w podejściu do oceny ryzyka, zaplanowanie działań związanych z wdrożeniem elementów wynikających z oceny, a co najważniejsze okresowa ponowna ocena stanu rzeczywistego pod kątem występowania ryzyk.

Czy mogłaby Pani w kilku słowach powiedzieć, jak organizacja dojrzewała pod kątem zarządzania ryzykiem w ostatnich latach?

Firma DOT2DOT  w ostatnich latach przechodziła bardzo duże zmiany w biznesowym i organizacyjnym aspekcie. Związane to było z przekształceniem trzech dotychczas niezależnych firm, zlokalizowanych w trzech miejscach w Polsce w jedną – w Spółkę DOT2DOT SA.

Dla pracowników był to czas wytężonej pracy, zmiany myślenia o biznesie i procesach, w tym również zmiany podejścia do kwestii zarządzania ryzykiem. Aspekt analizy ryzyka był wpisany w strategię biznesową i zrównoważonego rozwoju DOT2DOT i komunikowany wcześniej jako element niezbędny do pełnego i dojrzałego zarządzania Spółką. Przygotowywaliśmy pracowników do tego procesu.

Czym Pani zdaniem powinien się charakteryzować system zarządzania ryzykiem od strony praktycznej, aby spełniał wymagania organizacji?

System zarządzania ryzykiem wg podejścia, które zastosowaliśmy, obejmuje wiele obszarów z tego zakresu. Jest to powiązane również z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju wraz z elementami ESG (Environmental, Social, Governance).

Wdrożenie elementów zarządzania ryzykiem zaczęliśmy od stworzenia Planu Ciągłości Działania (Business Continuity Plan), następnie oceniliśmy ryzyko w kwestiach związanych z RODO i przeszliśmy do oceny ryzyka związanego z oceną naruszeń i korupcji. Na początku tego roku oceniliśmy ryzyko biznesowe. Posiadamy też w firmie wiele certyfikatów z zakresu zarządzania jakością, gdzie dokonujemy oceny ryzyka. Obecnie wszystko o czym wspomniałam to naczynia powiązane, oceniane wg spójnych zasad i wg opracowanych w tym celu regulaminów.

Najważniejszą kwestią z perspektywy firmy i pracowników jest rzetelność w podejściu do oceny ryzyka, zaplanowanie działań związanych z wdrożeniem elementów wynikających z oceny, a co najważniejsze okresowa ponowna ocena stanu rzeczywistego pod kątem występowania ryzyk.

Galeria z wręczenia nagrody

DSC_0924a
DSC_0864
DSC_0933

DOT2DOT – jest liderem w branży opakowaniowej w Polsce. Klientami spółki są największe światowe korporacje oraz średniej wielkości firmy, a ich portfolio obejmuje wiele renomowanych marek. Posiadają 3 nowoczesne fabryki. Zatrudniają ponad 40-osobowy zespół projektowy. Oferują nowoczesne rozwiązania w segmencie opakowań z tektury litej oraz kaszerowanej dla wielu wymagających sektorów.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA